Hur man kan stödja Palestina mitt i Israels plan att annektera Västbanken

Huvud Politik

Om det någonsin fanns en tid för Storbritannien att ompröva sina koloniala arv och sitt nuvarande ansvar, så är det det. Stölden av Palestina från palestinierna, liksom många historiska felaktigheter, ansporades av britterna när den dåvarande utrikesminister Arthur James Balfour utfärdade sin förklaring från 1917 till stöd för ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina, och i huvudsak rivade det nationella rättigheter för araber i utbyte mot en liten minoritet judar.

spöke i skalkontroversen

Balfour-deklarationen var det första steget i vad som skulle utvecklas till den zionistiska rörelsens systematiska övertagande och kolonisering av Palestina - en process som gjordes officiell 1948 genom den brutala förflyttningen av nästan 800 000 palestinier och förstörelsen av mer än 530 städer och byar och fortsätter fortfarande.

Nu har den israeliska regeringen, under ledning av premiärministern Benjamin Netanyahu, meddelat planer på att permanent ta beslag på palestinskt territorium genom att hävda Västbanken - vilket, för att vara tydligt, är olaglig i internationell rätt. Om annekteringen ska fortsätta skulle det driva palestinierna vidare under ett ockupations- och militärt styre. Nedan har vi skisserat fem användbara sätt att stödja Palestina och förhindra annektering.TECKNAD Framställningar